Japansk man

Kære Dan Jørgensen (.. i andre må også gerne læse med)

2020.10.20 14:22 JPDueholm Kære Dan Jørgensen (.. i andre må også gerne læse med)

Kære Dan Jørgensen (.. i andre må også gerne læse med)
Kære Dan Jørgensen
For nogen tid siden så jeg en video på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Facebookside.
I videoen brugte du 1 minut og 14 sekunder på at forklare, hvorfor vi ikke skal have atomkraft i Danmark. Videoen er at finde her:
https://www.facebook.com/klimaministeriet/videos/3827041500700123/
Atomkraft er et utroligt spændende emne, og diskussionerne herom bliver ofte meget hurtigt følelsesladede. Alle har en holdning til atomkraft. Desværre bliver disse diskussioner ofte krydret med en god portion fantasi og sejlivede myter. Disse vil jeg gerne forsøge at kaste et lys over. Jeg tænker ikke, at det er et krav, at man som energiminister i et vindmølleland skal være ekspert på området. Det påstår jeg heller ikke at være. Men ligesom dig elsker jeg at læse bøger, og denne helt utroligt misforståede energiproduktionsmetode har jeg læst meget om. I bund og grund deler vi de samme bekymringer for fremtiden om de klimaforandringer, vi som menneskehed står overfor. Ligesom dig vil jeg kloden og de kommende generationer det bedste. Hvis du vil, vil jeg gerne vise dig, hvordan atomkraften kan være en hjælp på vejen mod en lysere fremtid.
I din video kom du ind på følgende områder:
· Risikoen, hermed ment ulykker
· Atomkraftværker som terrormål
· Miljøvinklen, altså affaldet
· CO2-udledning ved byggeriet af værkerne
· Byggetid og -pris
Jeg vil gerne have lov til at kommentere disse punkter, men som i dit mundtlige oplæg kan jeg ikke klare det på så kort tid. Tid tager det nemlig at komme ind til sagens kerne, men jeg håber, at du alligevel vil læse med. Vi starter med ulykkerne.

Ulykker
I den civile atomkrafts historie er der 3 ulykker, som snakken altid falder på: Three Mile Island, Tjernobyl og Fukushima. Man skal lede længe efter folk, der ikke har hørt om ovenstående trio, men man skal også lede længe efter folk, der har orket at sætte sig grundigt ind i de reelle sundhedsmæssige konsekvenser, som ulykkerne fik. Nu skruer vi først tiden 41 år tilbage.

Three Mile Island – USA – 1979
På Three Mile Island-værket i Pennsylvania førte en fejldesignet ventil og et kontrolsystem jf. United States Nuclear Regulatory Commision[1] til, at teknikere på værket misforstod, hvad der foregik. Som følge af en mekanisk og menneskelig fejl opstod der en delvis kernenedsmeltning. Uheldet resulterede i en stor regning til ejerne af værket, men havde ingen sundhedsmæssig betydning for befolkningen i området. De fik sig dog en forskrækkelse. De omkring 2.000.000 beboere i området blev udsat for 0.01 millisievert (mSv) stråling grundet de radioaktive ædelgasser, der undslap ved uheldet. Til sammenligning giver et røntgenbillede af brystet 0.06 mSv, altså 6 gange mere. Årsagen til at konsekvenserne ikke blev større var, at reaktoren havde en reaktorindeslutning. En sådan er lavet af 1,5 meter tykt armeret beton, og dens formål er at holde de ting inde, vi ikke vil have ud blandt os mennesker, hvis det går galt.
Det mest uheldige var sådan set timingen. Uheldet skete samtidig med, at filmen ”The China Syndrome” med Jane Fonda i hovedrollen blev vist i biograferne. Filmen handlede nemlig om en ulykke på et atomkraftværk. Reaktorindeslutningen på værket fungerede efter hensigten, men det blev til dels glemt i bølgen af panik. Uheldet førte til en lang række forbedringer i industrien: nye sikkerhedsprotokoller, bedre træning af personalet og en lang række tekniske forbedringer på værkerne.

Tjernobyl – Ukraine - 1986
Tjernobylværket var en fejlbehæftet sovjetdrøm; et kæmpe prestigeprojekt for Sovjetunionen. Værket havde 4 RBMK-1000 reaktorer, et grafitmodereret reaktordesign som blev konstrueret på rekordtid uden den store hensyn til sikkerhed.
Det var et stærkt kritisabelt design, som aldrig ville være blevet godkendt i Vesten, og værst af alt var det et reaktordesign uden en reaktorindeslutning som ved Three Mile Island. Der lå i stedet en 1000-tons tung stålplade oven på reaktoren[2].
Det fejlbehæftede design, en kultur med hemmeligholdelse af sikkerhedsbrister og en lang række operatørfejl resulterede i den værste atomulykke i den civile atomkrafts historie. Stålpladen på toppen af reaktoren blev blæst af, og store mængder af radioaktivt jod-131 og cæsium-137 blev frigivet til atmosfæren.
Ifølge FN's Videnskabelige Komite for Effekter af Atomar Stråling (UNSCEAR)[3] døde 2 som følge af eksplosionen. Af redningspersonalet fik 134 akut strålesyge. Af de 134 døde 28 inden for den første måned. I perioden fra ulykken og frem til 2005 er 20 fra ovenstående gruppe ligeledes døde. De resterende fik efterfølgende hudproblemer og grå stær. Ikke alle dødsfald har kunnet relateres direkte til stråling.
Blandt beboerne i Hviderusland, Rusland og Ukraine blev der i tiden fra 1986 til 2005 registreret over 6000 tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft, som direkte kunne knyttes til eksponering for stråling ved ulykken. Dødeligheden for denne kræftform er heldigvis særdeles lav, og af de over 6000, som fik konstateret kræft, er 15 døde over en periode på 25 år.
Ifølge professor Gerry Thomas fra Imperial College i London[4], så består den stråling, der frigives ved ulykker primært af alfa- og betastråling fra jod-131 og cæsium-137. Alfastråling kan stoppes af et stykke papir men blokeres også af huden. Betastråling kan man beskytte sig mod ved at gå indendørs og lukke vinduerne. Jod-131 og cæsium-137 er skadelige at indtage. Dette kan undgås ved at undlade at drikke mælk fra køer, der har græsset i de kontaminerede områder, samt ikke at spise mad fra lokalområdet.
Årsagen til den voldsomme stigning i skjoldbruskkirtelkræft efter ulykken var jod-131-forurening i mælk. Hvis myndighederne havde advaret beboerne i området om ikke at drikke den stærkt kontaminerede mælk, udleveret jodtabletter i tide og bedt befolkningen om at blive indendørs, så kunne konsekvenserne af ulykken have været væsentligt mindre.
Ifølge UNSCEAR blev der ikke registreret nogen stigning i andre kræftformer eller sygdomme, der kunne henføres til skader som følge af stråling. Der sås ligeledes ingen stigning i fødselsdefekter. De ca. 6.000.000 beboere i de påvirkede områder blev over en periode på 25 år udsat for 9 mSv stråling. Det svarer til den mængde en CT-scanning på et hospital giver på et par minutter.
Ved ulykken blev reaktor nummer 4 på værket fuldstændigt ødelagt. På trods af dette fortsatte værket med at producere strøm i 14 år mere indtil december 2000, hvor den sidste reaktor blev lukket ned af politiske grunde. Der har siden 1986 arbejdet folk i området, som i dag er en turistmagnet.
Tjernobyl var uden tvivl en katastrofe for de implicerede, og 65 menneskeliv gik tabt. Tallet er dog langt lavere end, hvad de fleste forestiller sig. De sundhedsmæssige konsekvenser som følge af strålingen kunne i de fleste tilfælde have været undgået helt, hvis myndighederne havde taget de rette forholdsregler. Ulykken blev et enormt psykisk traume for de flere end hundredetusinde mennesker, som måtte flytte for aldrig at kunne vende hjem igen.

Fukushima – Japan – 2011
Den 11. marts 2011 var en særdeles dårlig dag i Japans historie. Først blev landet ramt af det 4. største registrerede jordskælv i verdenshistorien, dernæst af en flodbølge som visse steder målte op til 38 meter og slutteligt en tredobbelt kernenedsmeltning på Fukushima Daiichi-værket.
Til værkets forsvar skal det siges, at det indledningsvist overlevede jordskælvet. Den automatiske nedlukningsprocedure gik i gang, men desværre oversvømmede den efterfølgende 13 meter høje flodbølge nødstrømsgeneratorerne. Disse var imod al logik placeret i lavtliggende områder. En var endda placeret i værkets kælder. Tokyo Electric Power Co. (TEPCO)[5] havde valgt at ignorere advarsler om, at området kunne blive ramt af langt højere flodbølger, end de selv havde forudset. Derudover havde værket en alt for lav beskyttelsesvæg ud mod havet.
Onagawa-værket lidt længere oppe af kysten og endnu tættere på jordskælvets epicenter havde en 14 meter høj beskyttelsesvæg ud mod havet. Onagawa-værkets 3 reaktorer lukkede ned uden problemer og overlevede jordskælvet og flodbølgen.
Hvor mange mennesker døde som følge af den stråling, der blev frigivet ved den tredobbelte kernenedsmeltning? Ifølge UNSCEAR[6] er svaret 0. Det er ligeledes usandsynligt, at der vil ses en stigning i tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft i befolkningen, da mængden af stråling, der blev frigivet, var så lav. Fukushima havde nemlig en reaktorindeslutningsbygning, som holdt på det meste af det radioaktive materiale.
Det estimeres, at omkring 20.000 mennesker omkom pga. flodbølgen, og omkring 1.500 omkom som en konsekvens af evakuering fra området. Ingen omkom som følge af stråling. Evakuering blev foretaget i en tilstand af panik i et land først ramt af et enormt jordskælv og senere en flodbølge. Ældre, syge og behandlingskrævende mennesker blev i al hast transporteret væk i busser. Uden mulighed for adgang til mad, vand eller den nødvendige medicinske behandling. Mange døde pga. stress, kulde, manglende adgang til behandling og utilstrækkelig genhusning.
Til den japanske regerings forsvar skal det siges, at ulykkens omfang ikke indledningsvist stod klart, hvorfor evakueringen blev gennemført. Men måden, hvorpå den blev udført, var under al kritik. Ifølge det Internationale Atomenergiagentur (IAEA)[7] var den mængde stråling, befolkningen blev udsat for, nemlig lav og sammenlignelig med den globale naturlige baggrundsstråling. Ny forskning peger på, at det ikke var nødvendigt at evakuere nogen fra området, og at en indbygger i byen Fukushima ville have et forventet tab af levealder som følge af ulykken, der er mindre end det, en indbygger i London har på grund af luftforurening[8]. At holde dele af befolkningen væk i næsten et årti kan på ingen måde forsvares.

Risikoen
Når vi ser tilbage på ulykkerne med al den viden, som er indsamlet gennem studier og helbredsundersøgelser, så står det hurtigt klart, at de sundhedsmæssige konsekvenser som følge af stråling er små. Alligevel har vi mennesker et problem med stråling. Vi har et psykologisk problem med stråling. Stråling kan ikke ses, høres, lugtes eller smages. Det er der en god grund til.
Den verden vi befinder os i, er fuld af stråling. Det er umuligt at isolere sig fra den. Strålingen kommer fra jorden og fra verdensrummet. Det kaldes baggrundsstråling, og niveauet er bestemt af geografien. Stråling kommer også fra den mad, vi spiser, fra behandlinger i sundhedssektoren og fra vores egne kroppe. Selv hvis vi svømmer en tur i havet, så svømmer vi i uran. Der er nemlig over 4 milliarder tons uran i verdenshavene.
Kroppen skelner ikke mellem naturlig stråling, den stråling vi får ved behandlinger i sundhedsvæsnet, eller den stråling, der frigives som følge af en ulykke på et atomkraftværk[9]. Der er beboede områder i verden, hvor strålingsniveauet er langt højere end omkring Fukushima og Tjernobyl.
Ramsar, en kystby i den nordlige del af Iran med over 30.000 indbyggere, har verdens højeste baggrundsstråling. Baggrundsstrålingen er i visse områder 260 mSv om året[10]. Til sammenligning vil den japanske regering ikke lade beboere flytte tilbage til områder, hvor strålingsniveauet overstiger 20 mSv om året[11].
En opsummering af studier på befolkningen i Ramsar af Sydney Lance[12] konkluderede, at der generelt set ikke er nogle negative helbredseffekter ved at bo i områder med et højt niveau af baggrundsstråling. Der ses derimod en lavere forekomst af genetiske fejl og en lavere forekomst af lungekræft sammenlignet med befolkningsgrupper, som bor i områder med et lavere niveau af baggrundsstråling.
Den irrationelle frygt for stråling er vi nødt til at adressere, da det i langt højere grad er den stress mennesker udsættes for, når de bliver fjernet fra deres hjem, som er skadelig. Radiofobien er den egentlige store dræber.
Alle industrier har ulykker. Atomkraftindustrien er ingen undtagelse. Tjernobyl var unikt på den måde, at reaktortypen aldrig ville være blevet godkendt i Vesten uden en reaktorindeslutning. Efter ulykken blev der på de resterende RBMK-reaktorer foretaget en lang række konstruktive ændringer, så ulykken ikke kunne gentage sig. Der er stadig RBMK-reaktorer i drift den dag i dag. Smolensk-3-reaktoren i Rusland blev taget i drift i 1990 og forventes at fortsætte til 2035.
Fukushima begyndte at producere strøm i 1971. Værket lavede på den måde CO2-fri strøm i 40 år, før det blev ramt af katastrofen, som egentlig kunne have være undgået. Tsunamieksperter bliver ikke overhørt igen, og nødstrømsgeneratorer placeres ikke i lavtliggende områder. Vi skal derudover huske på, at reaktorindeslutningerne på de 3 reaktorer, som nedsmeltede, faktisk fungerede, og det reelle udslip var 100 gange mindre end ved Tjernobyl. Ifølge internationale retningslinjer for evakuering i tilfælde af radioaktivt udslip var mængden, der blev frigivet, så lille, at det overhovedet ikke var nødvendigt at evakuere befolkningen i en længere periode og slet ikke i næsten et årti. Lægger vi alle tallene sammen for atomkraft, dødsfald i forbindelse med produktion, minedrift og ulykker og sammenligner med produktion af elektricitet fra brunkul, kul, olie, biomasse og gas, er konklusionen klar: Atomkraft er langt den sikreste måde at producere elektricitet på. Der er absolut færrest dødsfald pr. produceret energienhed. Atomkraft er endda sikrere end vind, sol og hydro (vandkraft) jf. figur 1[13].
Figur 1: Antal dødsfald pr. terrawatt-time. På trods af hvad de fleste tror, så er atomkraft en utrolig sikker måde at producere elektricitet på. Fra: Ourworldindata.org
Hvis du er bekymret for risikoen ved atomkraft, så vil jeg ikke anbefale at cykle, køre i bil eller tage et fly på ferie. For slet ikke at tale om at ryge eller være overvægtig. Sandsynligheden er langt større for at dø af det.

Atomkraftværker som terrormål
Et atomkraftværk er ikke noget nemt terrormål. Tilgangsveje bliver overvåget, der er pigtrådshegn, vagtposter, biometrisk adgangskontrol, skydedøre, sluser og lange korridorer med tykke ståldøre.
Et atomkraftværk er en hård nød at knække. Det er her værd at bemærke, at selve reaktorindeslutningen, sikkerhedskonstruktionen omkring selve reaktoren, er en af de stærkeste menneskeskabte konstruktioner. At flyve et passagerfly ind i reaktorbygningen vil resultere i en mindre plet, et stort oprydningsarbejde og en trist skæbne for passagererne ombord på flyet. I slut 80’erne testede amerikanerne, hvad der ville ske, hvis man fløj et F-4 Phantom-fly med 800 km/t ind i en armeret betonvæg, endda med mindre armering end den, der anvendes på værkerne. Flyet gik naturligvis i 1000 stykker, da det ramte væggen. Et sted opstod der en 6 cm dyb revne, og det var så det. Videoen er at finde på YouTube, og den er ganske underholdende[14].
Historisk set blev det mest opsigtsvækkende angreb mod et atomkraftværk foretaget i 1982, hvor en atomkraftmodstander skød 5 panserværnsgranater over floden Rhône på et fransk atomkraftværk under opbygning. Der skete ved angrebet små skader, og gerningsmanden, Chaïm Nissim, gik efterfølgende ind i politik i det grønne parti i Schweiz[15].
Hvis man som terrorist vil gøre skade på et lands kritiske infrastruktur, så er der langt nemmere og mindre beskyttede mål, som jeg ikke vil komme ind på her. Men hvad nu hvis Nordkorea angreb et atomkraftværk med et interkontinentalt ballistisk missil? Ja, så ville det mindste af vores problemer være skaden på værket. Hvad så med en meteor? Vanvittige scenarier er der nok af. Det kaldes science fiction og har ikke noget at gøre i en seriøs debat om atomkraft.

Affaldet
For at forstå, hvad der kommer ud af en reaktor, så må vi først forstå, hvad vi putter ind i en reaktor. Brændslet i den mest almindelige reaktortype består i dag af uran. Det findes naturligt i tre forskellige udgaver: Uran-234, Uran-235 og Uran-238. Den type, vi er interesserede i, hedder Uran-235. Den kan nemlig spaltes og bruges som brændsel i en reaktor.

Figur 2: Oversigt over alfa- beta- og gammastrålings gennemtrængningsevne. Fra: Wikipedia.
Uran-235 udgør 0,7 % af den uran, der findes i naturen, så koncentrationen skal øges til 3-5 %, før vi kan bruge det. Slutproduktet er små hårde brændselspiller bestående af uranoxid. Disse er meget lidt radioaktive, og den stråling de udsender, er alfastråling, som kan stoppes af huden eller af et stykke papir. De forskellige strålingstypers penetreringsevne fremgår af figur 2. Brændselspillerne samles til sidst i lange stave omkranset af zirconium klar til at blive sat i reaktoren. Men mere interessant er, hvor meget energi der er i disse brændselspiller. Det, som gør uran unikt, er den enorme energitæthed.
Figur 3: En 5 gram brændselspille af uranoxid. Foto: Wikipedia.
En brændselspille vejer 5 gram, lidt mere end et stykke A4 papir, og er på størrelse med en pegefingernegl, som det ses på figur 3. I en letvandsreaktor får vi lige så meget energi ud af en 5 gram brændselspille, som der er i 640 kg træ, 400 kg kul, 360m3 naturgas eller ca. 3 tønder olie, og så har vi faktisk kun brugt 5 % af energien i pillen. Der er enormt meget energi i uran. Det betyder også, at der skal bruges meget lidt for at producere rigtigt meget strøm.
Hvor meget uran skal der egentlig bruges i et atomkraftværk om året? Vi kan tage et typisk atomkraftværk på 1000-megawatt og sammenligne med et kulkraftværk på 1000-megawatt. Vi er her oppe i en størrelsesorden, hvor vi kan producere strøm til mere end 1.000.000 mennesker om året.
Ifølge World Nuclear Association[16] skal atomkraftværket bruge 27 tons uran om året, hvor kulkraftværket skal bruge 2.500.000 tons kul om året for at producere den samme mængde elektricitet. Kulkraftværket producerer ligeledes ca. 300.000 tons aske, som blandt andet indeholder arsenik, bly og kviksølv. Derudover slipper kulkraftværket mere end 6.000.000 tons CO2 ud i atmosfæren om året[17].
Atomkraftværket derimod lukker intet CO2 ud i atmosfæren, og brændselsstavene producerer strøm i 18 måneder (i nogle reaktortyper endnu længere), før de skal skiftes ud.
Det brugte brændsel opbevares herefter i vand for at blive kølet ned, og når det er kølet nok ned, kan det genanvendes eller opbevares i beholdere af stål og beton. En sådan vejer omkring 180 tons og er ikke lige sådan at flytte rundt med. Hvordan de ser ud, kan ses på figur 4.
Figur 4: Beholdere til opbevaring af brugt brændsel. Foto: Holtec.
Brugt brændsel er det, de fleste nok kalder atomaffald. Men egentlig er det overhovedet ikke affald; der er nemlig stadig enormt meget energi i det. Vi kan kalde det brugt brændsel i stedet. Brændslet har efter 18 måneder i reaktoren brugt 5 % af energien og kan som tidligere nævnt genanvendes. Det gør man i dag i Frankrig, England, Rusland, Indien og Kina.
Vælger man at genanvende brændslet i vores 1000-megawatt atomkraftværk, sorteres der ved genanvendelsen restprodukter fra. Disse kan klassificeres som egentligt affald. Dette bliver vitrificeret. Det vil sige indkapslet i glas og forseglet i cylindre af rustfrit stål. Vores værk, som kunne lave CO2-fri strøm til mere end 1.000.000 mennesker, ville producere 3 kubikmeter af dette om året[18].
Figur 5: Comanche Peak, Texas. Foto: Google Earth.
Ovenstående er et luftfoto af Comanche Peak-kernekraftværket i Texas. Det har 2 reaktorer på hhv. 1218 megawatt og 1207 megawatt. De to tilsammen kan lave CO2-fri strøm til over halvdelen af Danmarks befolkning. Nederst til højre i billedet ses cylindrene, det brugte brændsel opbevares i. Efter at have produceret CO2-fri strøm til mere end 2.500.000 mennesker i 30 år kan det brugte brændsel, som opbevares i tøropbevaring, stå på et område med målene 30 x 40 meter. Det er ikke engang en halv fodboldbane, og husk så på, at det brugte brændsel stadig kun har brugt 5 % af energien.
Efter genanvendelse af brændslet har vi stadig fissionsprodukterne, vi ikke kan bruge. Hvor lang tid skal de opbevares og hvor? Det egentlige affald skal opbevares 500 år. Vælger vi ikke at genanvende, men deponerer brændslet, der kun er brugt én gang, så indeholder det f.eks. 0,8 % plutonium. Plutonium-239 har en halveringstid på lidt over 24.000 år. Det betyder, at der går 24.000 år, før det er halvt så radioaktivt, som det var til at begynde med.
Her skal vi lige have folkeskolefysikken fundet frem for at forstå, hvorfor det ikke er et problem. Når noget har en lang halveringstid, så betyder det, at det ikke er specielt radioaktivt. Det meste af tiden, så står det der bare, og der sker ikke noget. Når det så endelig udsender stråling, så er Plutonium-239 en alfakilde, og alfastråling kan som tidligere nævnt stoppes af et stykke papir.
Hvor pokker skal vi så opbevare det? I Finland forventes slutdepotet Onkalo at åbne i 2025. Her bliver affaldet opbevaret 450 meter under jorden i grundfjeldet. I geologiske områder som har været stabile i millioner af år.
Den Finske Strålingssikkerhedsmyndighed (STUK)[19] fik i forbindelse med projektet undersøgt, hvad konsekvenserne ved den værst tænkelige ulykke ville være. Hvis der gik hul på beholderne med affald efter 1000 år, og der blev bygget en by oven på stedet.
I et sådant katastrofescenarie ville en person, som valgte at bo det mest forurenede sted og kun spiste mad og drak vand fra lokalområdet, få en øget strålingsmængde på 0.00018 mSv om året. Det svarer til at spise 2 bananer.
Vi ved, hvad vi skal gøre med det radioaktive affald, hvilke beholdere det skal placeres i for at beskytte miljøet, og hvor vi skal opbevare det. Mængden, der skal opbevares, er forsvindende lille, fordi der er så utroligt meget energi i uran. I USA bliver omkring 20 % af elektriciteten produceret ved hjælp af atomkraft. De sidste 60 år har de amerikanske atomkraftværker produceret ca. 70.000 tons brugt brændsel. Det kan lyde af meget, men til sammenligning producerer de amerikanske kulkraftværker den samme mængde på 1 time[20].
Alle industrier producerer affald, selv de grønne teknologier. Vindmøllevinger bliver gravet ned, når møllen har udtjent sin værnepligt. Figur 6 viser, hvordan det ser ud i Wyoming. Det sker også her i Danmark[21]. Solpaneler indeholder cadmium, som ikke har nogen halveringstid. Det er giftigt indtil den dag, jorden ikke eksisterer mere. Vi har brug for samtlige teknologier, som kan reducere vores CO2-udslip, og det er vigtigt at huske på, at der er fordele og ulemper ved alle former for energiproduktion.
Figur 6: Udtjente vindmøllevinger begraves i Wyoming. I Danmark gør vi det ved Randers. Foto: Benjamin Rasmussen for Bloomberg Green.
Hvis vi skal runde spørgsmålet om det radioaktive affald af, så er mængden forsvindende lille. Der bliver taget hånd om det fra start til slut. Industrien betaler selv, det er reguleret ved lov, og affaldet har i den civile kernekrafts historie aldrig forårsaget ulykker.

CO2 udledt ved opførelsen af et atomkraftværk
Et udsagn som: ”al den cement og al den stål, som skal bruges til at bygge sådan et kæmpestort værk, det forurener også med CO2”, er ikke specielt målbart. For at gøre det målbart bliver vi nødt til at stille det nok vigtigste spørgsmål overhovedet, når vi undersøger energiproduktion:
- Sammenlignet med hvad?
Hvis vi ser på hvor mange tusinde tons materiale, der skal bruges for at producere en terrawatt-time, så illustrerer nedenstående figur fra US Department of Energy[22] (oversat til dansk) det ret godt:
Figur 7: Tusinde tons materiale anvendt pr. TWh strøm produceret.
I det store energiregnskab er intet gratis, og alle metoder til at producere strøm bruger ressourcer. Disse kan være beton, aluminium, kobber, stål eller sjældne jordmetaller til vindmøller.
Jævnfør figur 7 skal et kernekraftværk ikke bruge ret meget materiale, når det holdes op imod, hvor meget strøm det producerer. Faktisk 10 gange mindre end hvis vi sammenligner med vindmøller. Jo mindre materiale vi skal bruge, jo mindre skal vi ødelægge af planeten i forsøget på at redde den.
Vi kan også undersøge CO2-aftrykket fra de forskellige energiproduktionsmetoder for hele deres levetid. Fra minedrift, konstruktion, brændstofproduktion, infrastruktur, drift, vedligeholdelse, affaldshåndtering og nedtagning. En sådan vugge-til-grav-analyse foretog det svenske statsejede energiselskab Vattenfall i 2018[23].
I deres energiportfolio er vind, biomasse, hydro, gas, kernekraft, kul og sol. Deres største havvindmølleparker inkluderer Horns Rev 3, Thanet og DanTysk. De største kraftværker er Ringhals og Forsmark, som begge er kernekraftværker, samt Moorburg, som er et kulkraftværk.
Hvad fandt Vattenfall så frem til i deres vugge-til-grav-analyse?
Figur 8: Life Cycle Assessment for Vattenfall’s electricity generation, 2018.
Et kernekraftværk udleder ifølge Vattenfall mindst CO2 over hele dets levetid, som det ses på figur 8. Ovenstående er udtryk for gram CO2 pr. kWh. Det skal også nævnes, at nedtagningsfasen for de fleste energikilder ikke vejer ret tungt på vægtskålen, idet metaller og beton kan genbruges.
I analysen er levetiden for en havvindmølle sat til 20 år. Levetiden for Ringhals 1 og 2 er sat til 50 år, Ringhals 3 og 4 samt Forsmark 1, 2 og 3 er sat til 60 år. Til sammenligning har det amerikanske kernekraftværk Turkey Point fået forlænget sin licens til 2053[24]. Det giver en levetid på 80 år. Jo længere et værk får lov til at operere, og jo længere en vindmølle kan holde, desto lavere bliver CO2-aftrykket.
Hvad analysen ikke nævner noget om, er de forskellige energiproduktionsmetoders aftryk på landskabet, som kan være med til at påvirke dyreliv, planteliv og biodiversitet. Bekymrer vi os om, hvor meget de forskellige energiproduktionsmetoder fylder i landskabet, så er det blevet undersøgt af Brook & Bradshaw[25].
Figur 9: Areal krævet ved produktion af elektricitet.
Ovenstående figur er et udtryk for, hvor stort et areal der kræves (inklusive minedrift) pr. enhed produceret elektricitet. Et kernekraftværk, der kan producere strøm til 4-5 millioner mennesker, kan være på 2 km2. Biomasse ses at have et enormt aftryk på landskabet, som kan påvirke biodiversitet og dyreliv.
Hvis vi skal opsummere ovenstående, så fylder et kernekraftværk aldeles lidt, og det giver plads til naturen og dyrene. Det kræver ikke ret mange ressourcer i forhold til hvor meget elektricitet, det kan producere, og set over hele dets levetid, er CO2-aftrykket utroligt lavt.

Byggetid og pris
At bygge et kernekraftværk kan sammenlignes med andre store projekter som f.eks. Femern-forbindelsen. I debatten bliver tre byggerier i Europa ofte nævnt: Hinkley Point C i England, Flamanville 3 i Frankrig og Olkiluoto i Finland.
Alle tre projekter er løbet ind i massive budgetoverskridelser og forsinkelser. Af reaktordesign er valgt Areva’s European Pressurized Reactor (EPR). Designet er udviklet af franske Framatome og tyske Siemens. At der kan opstå udfordringer ved at sammensmelte et fransk og et tysk designteam, kan vist ikke komme bag på nogen.
Reaktorerne er prototyper, og de første af slagsen i en ny generation. I England er der ikke blevet bygget nye kernekraftværker i 20 år. Det tilsvarende gør sig gældende for de andre projekter. Der har alle steder været en enorm læringskurve i opkvalificeringen af arbejdskraften, opkvalificering af forsyningskæder og i projektledelsen. Der har skullet indhentes godkendelser og licenser, og al begyndelse er svær.
Figur 10: Hinkley Point C i England, verdens dyreste atomkraftværk. Når det står færdigt, vil det kunne producere CO2-fri strøm til omkring 6.000.000 hjem i minimum 60 år. Foto: EDF.
I andre dele af verden bygges der til den halve eller en tredjedel af prisen i Europa. Det går også langt hurtigere. Er det så fordi, de skærer hjørner og slækker på sikkerheden? Det undersøgte Energy Technologies Institute i England i 2018[26].
Det enkle svar er, at de i andre dele af verden er blevet rigtig dygtige til at bygge. Ligesom vi i Europa har været det tidligere f.eks. i Frankrig i 70’erne og 80’erne. Men for at blive det igen, så kræver det læring.
Når den første enhed er blevet bygget, og vi fjerner udgifterne til opkvalificering af arbejdsstyrken, etablering af forsyningskæder, indhentelse af tilladelser, og politikken er faldet på plads, så falder prisen og byggetiden markant. Det er hvad vi ser andre steder i verden, og disse erfaringer kan også overføres til de europæiske projekter.
Figur 11: Installation af bunden på reaktorindeslutningen ved Hinkley Point C, Foto: EDF.

Ved Hinkley Point C bygges to identiske reaktorer, og erfaring fra byggeriet af den første reaktor overføres til den anden reaktor. Installationen af bunden på indeslutningsbygningen på reaktor nummer 2 gik 30 % hurtigere, dvs. byggetiden faldt fra 57 til 39 dage[27].
En stor del af omkostningerne ved konstruktionen af et kernekraftværk er udgifter til lån. Ved Hinkley Point C i England ender udgifter til lånet med at overstige selve prisen for byggeriet. Det har de taget ved lære af i Tjekkiet, som er ved at planlægge en udvidelse af Dukovany-kernekraftværket. Her vil staten finansiere 70 % af lånet til energiselskabet CEZ til en rente på 0 under konstruktionen og en efterfølgende rente på 2 % under drift[28].
Polen, som i dag er dybt afhængige af fossile brændsler, er ligeledes i planlægningsfasen for landets første kernekraftværk. Sideløbende er planen at udbygge vedvarende energikilder[29].
Selvom det ikke går så hurtigt med byggeriet i Finland, så er de i planlægningsfasen for endnu en reaktor. Denne gang en russisk VVER-1200 model på den finske Hanhikivi-halvø[30].
Kernekraftværker er dyre projekter, når vi ser på de indledende kapitalomkostninger. Men igen skal vi stille spørgsmålet: ”sammenlignet med hvad?” Vedvarende energikilder bliver i dag billigere og billigere. Når man sammenligner priser på tværs af metoder til at producere elektricitet på i dag, refereres der ofte til ”levelized cost of energy” (LCOE). LCOE er anvendelig, når man sammenligner traditionelle produktionsmetoder af strøm. Modellen er et udtryk for prisen ”på indersiden af hegnet”. Det forholder sig dog anderledes med de vedvarende energikilder. Det ligger i sol og vinds natur, at produktionen af strøm afhænger af vejret. Det stiller krav til elnettet, og det stiller krav til backup, når vejret ikke arter sig. Det stiller altså krav til det, som er på den anden side af ”hegnet”.
Disse omkostninger indgår ikke i LCOE-beregningen. Når vinden ikke blæser i Danmark, brænder vi kul, biomasse og gas af. For de vedvarende energikilder bør der i stedet anvendes System-LCOE[31], som medregner pris for integration i elnettet. Jo højere en andel af vedvarende energi vi tilsætter elnettet, desto mere stiger prisen.
Et moderne kernekraftværk kan levere CO2-fri strøm uafhængigt af vejret og levere noget af det absolut vigtigste i elnettet, noget der sjældent sættes en pris på, nemlig forsyningssikkerhed. Det kan det i minimum 60 år, i regn og slud, i sol og vind. Vi kan så prøve at sammenligne prisen på sådan et værk med prisen på at bygge en kunstig ø og opstille vindmøller, som skal udskiftes efter 25 år i vores typiske brug-og-smid-væk-samfund.

En grønnere fremtid
Så kære Dan Jørgensen, og kære læser, tak for at have holdt ud så længe. Jeg håber, at jeg har kunnet hjælpe med til at korrigere nogle af de gængse misforståelser omkring kernekraft, der igen og igen bliver præsenteret i debatten. Hvis vi skal have en seriøs diskussion om fremtidens energimix, så skal den foregå på et oplyst grundlag og med den nyeste viden. Vi skal lægge følelserne til side og ikke lukke øjnene, når vi bliver præsenteret for data på et område, som er svært at forstå.
Kernekraft er ikke det første, mange tænker på, når vi taler om energiproduktion med et lavt CO2-aftryk. Hemmeligheden ligger i, at der er så meget energi i uran, at det er svært at forstå, men det kan faktisk udnyttes endnu bedre, end det bliver gjort i den traditionelle letvandsreaktor i dag.
Forestil dig, at vi har en gammeldags 100 W glødepære. Den vil vi gerne lave strøm til. Hvis vi bruger 1 g naturligt uran (0,7 % Uran-235) i en letvandsreaktor, så vil pæren kunne lyse i 182 år. Bruger vi 1 kilo uran af den type, der egentlig bruges i en reaktor (5 % Uran-235), så kan pæren lyse i 1171 år. Bruger vi 1 kilo naturligt uran men denne gang i en russisk BN-800 formeringsreaktor, så vil pæren kunne lyse i 25.700 år. Bruger vi biomasse og træpiller, som vi gør i Danmark, vil 1 kg træ lave strøm til 1,2 dag[32].
Nye reaktortyper er under udvikling, og amerikanske NuScale har som de første i verden fået godkendt et småt, modulært reaktordesign, som er mindre end de store værker, vi kender i dag[33]. Disse kan bruges til langt mere end blot at levere elektroner i stikkontakten. Små avancerede reaktorer kan f.eks. være med til at dekarbonisere industrielle processer ved at producere damp, der er så varm, at det kan udnyttes til at smelte f.eks. aluminium. Varmen kan anvendes til fjernvarme, de kan bruges til at fjerne salt fra havvand, producere brint til tung transport, og små reaktorer er bedre gearet til de udsving i elnettet, som de vedvarende energikilder skaber.
Selv her i Danmark forskes der på området. Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies arbejder på at udvikle fremtidens 4. generations kernekraft i form af reaktorer med smeltet salt.
Vi har brug for alle tilgængelige værktøjer i værktøjskassen i kampen mod de klimaforandringer, der er i sigte. I Danmark blev vi i 1985 enige om, at atomkraft ikke skulle have en plads i dansk energipolitik. Det er nu 35 år siden, og mange millioner tons unødig CO2 er blevet sendt ud i atmosfæren. I dag er kul på vej ud, og i stedet brænder vi enorme skovarealer af i klimaets navn til skade for biodiversitet og dyreliv. Det bliver med fikse regneregler gjort CO2-neutralt. Regneregler og fiks talgymnastik kan bare ikke fjerne partikelforurening. WHO anslår, at der hvert år dør 4.200.000 mennesker grundet udendørs luftforurening[34].
Måske er tiden ved at være moden til at undersøge et alternativ? Jeg foreslår den sikreste måde overhovedet at producere elektricitet på. Den med det mindste aftryk på naturen, et af de laveste CO2-aftryk overhovedet og en affaldsmængde, der blegner i forhold til alt andet.
submitted by JPDueholm to Denmark [link] [comments]


2020.09.24 13:08 ExelPixel Leter etter en Toyota Corolla AE86 Trueno

Vet dere hvor man kan kjøpe eldre Japanske biler? Har hørt om Japanauto, men de har ikke mange biler på lager.
submitted by ExelPixel to norge [link] [comments]


2020.05.08 07:34 karla14344 # 113 Ungdomar i osaker alder


(Internationella dagen for aldre personer firas den 1 oktober)

* Uppdatering 06-01-2018 *

Jag tror att min svaghet for aldre ar mer an uppenbar. från den här sidan

Och jag ville inte slappa denna dag utan att komma ihag alla de som har gett mig sa mycket.

Det finns de som gjorde livet omojligt for de omkring dem och aren placerade dem. Andra, till exempel eld till krutt.

Det finns de som har haft ett enkelt liv, som har haft ett fruktansvart liv. Som bytte lycka pa battre eller samre. Vem lycka eller otur hade andrat dem.

Det finns de som alltid var upproriska. Och det skulle inte bli mindre i hans seneskens. Det finns de som inte kunde vara som de ville vara och de var.

Det ar sota och omma, curmudgeon och bitter.

Men alla, alla har en historia att beratta om du vet hur man lyssnar, om du vet hur man ska se bortom.

Vissa till och med utan ord.

De har aldrig upphort att forvana mig.

FN utropade den 1 oktober 1990 till Internationella aldre dagen for att fokusera pa problemet med aldrande samhallen, samt for att lyfta fram den viktiga roll som aldre har i sina familjer och samhallen.

Jag vet att de har veckan kommer att prata om hur morforaldrar stodjer barnens familjer, statistik om deras halsa, beroende, utgifterna de medfor och nedskarningarna.

Jag behovde bara bryta normen med berattelser om gamla man som bryter mogel.
Carmen Delgado ar 86 ar gammal och borjade studera journalistik vid 77 ars alder , efter att ha blivit anka. Han sammanfoll med tva av sina barnbarn pa college och de foll ut nar mormor hade battre betyg an dem. Men det var svart, till att borja med accepterade ingen henne och hon hade svart att fa vanner. Da upptackte han en underbar ungdom.

Harriette Thompson fran Charlotte, North Carolina ar det aldsta kvinna att genomfora ett maraton pa 92. Han borjade springa pa 76. Han har overvunnit hudcancer och samlar in medel for en forening mot leukemi och lymfom.
Jim Brierley har solo-hopprekordet vid 88 ars alder (videon tillhor hans 3000: e hopp!). Andra gor det i tandem for forsta gangen eller fortsatter sin livslanga hobby.

valentí Huch i Moré , fran Barcelona, ??ar den mest veteranforbundets idrottare i Spanien och vann 5 medaljer med 95 ar i XXI-varldsmasterskapet i friidrott: guldmedalj i Heavy Hammer, silver i Long Jump och Triple Jump, och brons i Shot Put and Discus.
japansk Hidekichi Miyazaki , 105, gick in i Guinness rekordbok genom att stalla in en nytt 100-meter varldsrekord for de over 100 . Han var dock inte helt nojd med sina 42 sekunder och 22 hundradelar.

(Uppdaterad 08-10-2015) Barbara Knickerbocker-Beskind ar en 91-arig designer som arbetar i Silicon Valley skapa produkter riktade till aldre for att underlatta deras dagliga dag. Hon ville vara en uppfinnare sedan hon var liten men da accepterade de inte kvinnor i ingenjorsskolan och hon studerade hemekonomi. Efter att ha arbetat for armen utvecklade hon sin karriar i det privata omradet och var en pionjar inom arbetsterapi.

Sarah Paddy, 81 ar gammal . Hon deltog i Bailando Por Un Sueño vid 76 (2010) och Britain Got's Talent pa 80 med ett salsanummer (2014). I gar kvall upptradde hon i El Hormiguero efter att ha upprepat en video dar hon poserade som en dam som dansar pa gatan till alla overraskning.

Carlos Soria, 77 ar och fran Ávila. Han har kronat toppen av Annapurna , varldens tionde hogsta berg och det dodligaste i Himalaya och ar darmed det aldsta som gor det. Snart uppstigningen av Dhaulagir kommer borja och bara Shisha Pangma i Tibet kommer att ha kvar alla "attatusen".

Ernestine Shepherd, 80 ar gammal . Nordamerikanen sager att hon inte var sarskilt aktiv, men hon borjade gora aerobics med sin syster pa 56 ar efter att ha sett sig i en baddrakt. De fortsatte med att tavla i bodybuilding och efter hans systers dod fortsatte han med disciplin i sitt minne. Redan 2010 tilldelades hon Guinness som varldens aldsta kvinnliga kroppsbyggare. Han deltar fortfarande i internationella tavlingar. Hans sida

Alla Levushkinala, 89 ar. En kirurg sedan hon var 22, utfor hon fyra operationer om dagen utan nagon skakning i hennes hander eller planerar att ga i pension. Han har nyligen fatt utmarkelsen for basta lakare i Ryssland , for hans engagemang och engagemang efter sa manga ars yrkeskarriar.

Guadalupe, "mormor till drakar", 83 ar gammal.Den har kvinnan ar jag nar jag vaxer upp. Titta pa och kommentera serier som om karaktarerna var stadsbor eller livslanga vanner.

Om hon berattade for mig varje kapitel sa skulle jag inte behova lasa granskar nasta dag for att ta reda pa de saker som jag inte har forstatt / missat pa grund av hjarndimma . MYCKET FAN fran Sevilla.

Antonio Quiles, 97 ar. Han var en fotbollsspelare fran Elche och nu "backpacker" med hans barnbarn , som atnjuter hans naivitet och formaga att overraska. De har besokt flera stader i Italien och Paris. Sedan skriver hon anteckningsbocker, en granne skriver dem och binder dem med foton (en "gammaldags" reseblogg).

Inget battre an att sluta med musik.

Barbara Moseley dansar i Coldplay-videon 'The Hardest Part' med sin partner Gene Spencer, 83 och 25 vid inspelningstillfallet (ett tv-program som sandes 1990, och att bandet latsas vara en del av forestallningen).

Notera: Jag borjade uppdatera aldrar men eftersom det ar omojligt for mig att folja upp dem lamnar jag dem fran det ogonblick jag lagger till den i listan och lamnar alltid videon i slutet.
submitted by karla14344 to u/karla14344 [link] [comments]


2019.09.13 14:47 TaoQingHsu (Kapitel 1) En kort tala om Skriften av fyrtiotvå kapitlen Sagt av Buddha

Japansk Buddhastaty, nåd och visdom, National Palace Museum, South House, Chiayi, Taiwan

Medförfattare på tiden för Eastern Han Dynasty, Kina ( AD 25-200): Kasyapa Matanga och Zhu Falan (som översatte den här skriften från sanskrit till kinesiska.)
Översättare i modern tid (AD2018: Tao Qing Hsu (som översatte den nämnda skriften från kinesiska till engelska.)
Lärare och författare för att förklara den nämnda skriften: Tao Qing Hsu
Kapitel 1: Gå ut i familjen och bevisa Dao-frukten
Buddhaen sade: "De som farväl deras familjemedlemmar, går ut i familjen, känner igen hjärtat, når roten till insidan, förstår lagen om att inte göra, kallas Sramana. De som alltid går de 250 ordförandena, är i renhet och rening när de går och stoppar, och utövandet av de fyra ädla sanningarna Dao blir Arhats. Arhats kan flyga och förändras, ha stora eons liv, kan bo och flytta i himlen och jorden. Nästa är Anāgāmi. Vid dödens ögonblick stiger deras andar över den nittonde himmelen, där de bevisar Arhatsna. Nästa är Sakridāgāmi, som vinner Arhat på en gång, efter att ha stigit upp till himlen en gång och återvänder till jorden en gång. Nästa är Srotāpanna, som bevisar Arhat, efter sju dödsfall och sju är födda. Att skära av kärlek och lust är som brutna lemmar som inte kan användas igen. "
Sramana, Arhat, Anāgāmi, Sakridāgāmi och Srotāpanna är alla sanskrit. De är separat avsedda för olika grader i samband med övningen av Dao. Sådana namn är alla differentierade och ges av människor. Att tänka på doktorns, masterns och kandidatens olika grad, vilka namn också differentieras och ges av människor. Jag hoppas att ett sådant exempel skulle få dig att förstå det.
"Gå ut i familjen" vilket innebär att en man lämnar sin familj för att bli en buddhistisk munk. Det finns två typer av att gå ut ur familjen. En är att formen av buddhist munk verkar gå ut i familjen, men hans hjärta är fortfarande i familjen. Den andra är att formen av buddhistisk icke-munk bor i familjen, men hans hjärta går verkligen ut i familjen, så är det sant och går ut i familjen. Det är oavsett vad formen är, att ens hjärta har gått ut ur familjen går verkligen ut i familjen.
Då kanske vi har frågor. Varför ditt hjärta vill gå ut i familjen? Finns det någon mening för? I kapitlet tjugotre i detta skrifter nämns det en av anledningarna. Konceptet med denna skrift är också lämpligt för kvinnor. Att ens hjärta går ut i familjen innebär att man lämnar tvånget, problem och lidande inträffade från familjen, för att inte lämna familjemedlemmarna. Den djupa ytterligare innebörden är att omvandla sådana tvång, problem och lidande till visdom för att göra oss och andra ha ett bättre liv.
I den antika och moderna tiden, när folk skulle gå ut i familjen för att bli munk eller non, skulle de först få tillåtelse från sina föräldrar. Det är för att respektera föräldrarna och tacka dem för att höja oss. Kinas senaste tid måste det också ha tillstånd från regeringen och måste registreras i regeringen, vilket är att undvika att den brottsliga personen undviker straff från lagen genom att gå ut ur familjen.
"Erkänna hjärtat, nå roten av insidan, förstå lagen om att inte göra" vilket innebär att erkänna att det inte finns något hjärta och inget sinne; allt sker från vårt hjärta och sinne. När vi har hjärta och sinne kommer allt då. När vi tar bort vårt hjärta och sinne elimineras allt. "Allt" betyder fenomenet, situationen, materien, föremålet och saker från vårt yttre och inuti. Vissa människor som har hört begreppet inget hjärta, inget sinne och inget medvetet, är rädda och olyckliga att skälla buddhismen. För i sin tanke och koncept, hur kan det vara möjligt att det inte finns något hjärta, inget sinne och inget medvetet? De kan inte förstå det.
En dag berättade Huike som var den andra grundaren av Zen i Kina den första grundaren Dharma, "Mästare, jag känner att mitt hjärta inte är i fred. Snälla hjälp mig att få mitt hjärta i fred. "
Grundare Dharma svarade honom: "Ge mig ditt hjärta. Jag hjälper dig att ha hjärtat i fred. "
Huike tänkte ett tag och svarade sedan på grundaren Dharma: "Mästare, jag kan inte hitta mitt hjärta."
Därefter svarade grundaren Dharma till honom: "Jag har redan hjälpt dig att ha hjärtat i fred."
Roten på insidan är tomhet. Att nå roten på insidan betyder att man når tomheten. Den underbara naturen av insidan är tomhet. Om vi ​​har ett sådant begrepp kommer vi att förstå betydelsen av att inte göra.
De flesta som har hört begreppet att inte göra i buddhismen är också rädda och olyckliga, eftersom de har mycket negativ tanke och missförstånd om det. Så småningom, i en viss situation är det inte bättre att göra något än att göra, har du någonsin tänkt på det? No-doing är ett tillstånd som är oro för nejhjärtat och tomheten. I detta tillstånd och ögonblick kommer vår fysiska och mentala kropp att vara i tillståndet av fred, tystnad och hälsa. Det är Nirvana. Målet att öva Tao är Nirvana. Det är inte en kort känsla. Det borde vara ett stabilt och kontinuerligt tillstånd, vilket är den stora meditationen. I sådant tillstånd kommer det att bli grunden, som vi kan göra och tänka på några positiva sätt för att hjälpa och gynna oss och andra.
Allt som ökar Tao syftar till staten Nirvana. Det finns många olika sätt att träna Dao. Att recitera eller sjunga namnet Fo eller Pusa, eller att läsa buddhismens skrift, eller att tänka på Buddhas undervisning, och till sittplats för att meditera, är alla ett av sätten. (Fo är Buddha, Pusa är Budhisattva .) Denna del är att hjälpa och gynna oss själva. När vårt hjärta är rent, rent och fredligt, har vi således styrkan att hjälpa och gynna andra, vilket är den djupare inlärningen.
"Erkänna hjärtat, nå roten av insidan, förstå lagen om att inte göra" är högre grad i att öva Tao. Mannen som är i sådant tillstånd heter Sramana. Före ovan nämnda tillstånd, kanske han någonsin gjort följande saker.
"De som alltid går de 250 ordförandena, är i renhetens och renhetsstaten när de går och stoppar, och utövandet av de fyra ädla sanningen Dao blir" Arhats ". Det betyder att buddhistiska munkar måste lyda de 250 förordningarna . Och oavsett vad de ska ha det bra för att gynna sig själva och andra, eller stoppa de onda saker som inte skadar sig själva eller andra, de borde vara i renhetens och rensningens tillstånd i hjärta och sinne.
Vi är inte buddhistiska munk, så vi behöver inte lyda 250 ordföranden. Men det inspirerar oss. När vi gör de goda sakerna och inte gör de onda sakerna, bör vi också behålla renheten och reningen i hjärta och sinne. Det betyder att vi bör ta bort girig, hat, dumhet och förälskelse, från hjärta och sinne, för att dessa saker skulle förfina vårt hjärta och sinne och låt oss få den negativa tanken. Om de avlägsnas kommer vi att vara i ljusstyrkan, ha det fridfulla sinnet och den positiva tanken, till gagn för oss och andra.
"Utför de fyra ädla sanningens Dao." Det betyder att att sätta de fyra ädla sanningens Dao i praktiken är ett av villkoren för att bli Arhat. De fyra ädla sanningarna är lidande, aggregerande, eliminering och Dao, vilka är orsakerna och förutsättningarna för att uppnå Buddhahood. Liderna är orsaken. Aggregatet och Elimineringen är villkoren. Dao är villkoret och resultatet. "Dao" översätts från kinesiska ord. Dess ursprungliga mening är vägen. Och dess innebörd utvidgas till att utöva sanningen.
Den första orsaken och villkoret att gå in på Buddhas väg är att uppleva vårt inre, såsom smärta orsakad av vår kropp eller något tryck som orsakas av vårt liv eller någon psykisk sjukdom som orsakas av vår giriga, hat, dumhet och förälskelse.
Den andra orsaken och villkoret att gå in på Buddhas väg är att uppleva och finna att vårt inre insamling kontinuerligt aggregeras. De flesta människor har inte sådan uppfattning. Varje lidande är lätt att glömma av människor. När något lidande är minnet av dem, vad de har tänkt är att de är den förföljda personen, allt sitt inre lidande orsakas av andra. Så de vill hämnas för att eliminera sitt lidande. Sådan tanke strider mot Buddhas väg.
När vi uppfattar och finner vårt inre insamling aggregeras kontinuerligt, följer vi Buddhans väg för att eliminera vårt inre. Det betyder att man går in i Buddhas väg är ett sätt att eliminera vårt inre lidande. Då kan vi få frågor, vad är Buddhas väg? Definitionen av Buddhas väg är bred och oändlig. Poängen är i denna Skrift. För det andra är den största punkten i The Supreme-Wisdom Hearts Skrift som du kan hitta och läsa i min blogg. Det är svårt för allmänheten att förstå Högsta Visdomshärets Skrift. I ett ord är grunden för Buddhas väg självupplevande, självkontrollande, självbefriande och självdisciplin.
Så när vi "går" på Buddhas väg betyder det att vi sätter sanningen eller Buddha-lagen som lärde Buddha in i praktiken. Vi ger det ett namn som "Dao" (eller "Tao").
"Arhats kan flyga och förändra, ha stora eons liv, kunna bo och flytta i himmelen och jorden." Det betyder frigörelse och frihet om personligt liv och handling. Det betyder också att Arhat kan bestämma sin egen livslängd och kan bestämma var man ska bo, eller var man ska födas, himlen eller jorden. För det andra, oavsett var Arhat går eller bor, är de osynliga väktarna alltid bredvid Arhat för att skydda den, eftersom andarna och spöken i himlen och jorden skulle flyttas av Arhats dygd och skulle lova att bli förmyndare att skydda Arhat. Arhatsna inkluderar män och kvinnor. I en del skrifter kallas Bodhisatta också som Arhat, som äger oföränderlig salighet på grund av Arhats dygd.
Det är verkligen bortom vår kunskap och erfarenhet. Men det betyder inte att sådan Arhat inte existerar, för vi kan inte bevisa att sådan Arhat existerar, och vi kan inte heller bevisa att sådan Arhat inte existerar. Det är mer som den personliga transcendental-erfarenheten. När vi blir Arhat eller när vi träffar Arhat är det mycket personligt transcendental-erfarenhet.
När en person har ovannämnda praktiserande erfarenhet, ger vi det ett namn som "Arhat". "Arhat" är sanskrit.
"Nästa är Anāgāmi. Vid dödens ögonblick stiger deras andar över den nittonde himlen, där de bevisar Arhatsna. "Det betyder att en person är vid dödens stund, sin anda bor i eller över den nittonde himlen och i vilken den visar frukten av Arhat. Därefter ges det ett namn som "Anāgāmi", som är sanskrit.
Det finns trettiotre himlar som nämns i buddhismen. De är mer som de olika dimensionella utrymmena, enligt vår förståelse i modern tid.
"Nästa är Sakridāgāmi, som vinner Arhat på en gång, efter att ha stigit upp till himlen en gång och återvänder till jorden en gång." Det innebär att en sådan person utövar Buddha-lagen och reinkarnerar i himmel och jord en gång en gång. Och då får den frukten av Arhat. Vi ger en sådan person ett namn som "Sakridāgāmi", som är Sanskirt.
"Nästa är Srotāpanna, som bevisar Arhat, efter sju dödsfall och sju är födda." Det betyder att en sådan person utövar Buddha-lagen och måste uppleva reinkarnationen i sju gånger i himmel och jord. Och då får den frukten av Arhat. En sådan person får ett namn som "Srotāpanna", vilket är Sanskirt.
I buddhismen finns det ett sådant begrepp att det finns oföränderliga reinkarnationer för en andes anda, till exempel en ande i ett hjul, där de sex vägarna ingår, vilka tre hör till bra vägar och tre hör till onda vägar. De tre goda vägarna är Banhisattva, Ashura och Human. De tre onda banorna är spöken, djur och helvete. Att andan reinkarnerar i de sex vägarna genom varv är precis som ett hjul som surrar kontinuerligt och lämnar aldrig det svängande hjulet. Först när andan går in på Buddhas väg, finns det chansen att lämna det svängande hjulet.
"Att skära av kärlek och lust är som brutna lemmar som inte kan användas igen." Definitionen av kärlek och lust här är smalare, vilket innebär att människor romantiskt gillar någon eller är sexuellt lockade. Kärlek och lust skulle påverka människors känslor och tankar. Vissa människor använder sin kärlek och önskan att styra andra. Men vissa människor är sålunda kontrollerade i åtanke. Oavsett vilken, deras hjärta och sinne är inte befriade och inte lediga. När deras kärlek och lust inte är nöjda, förekommer således den irrationella tanken och beteendet. Oavsett hur de är, kan deras hjärta och sinne bli skadade. Men någon har en sådan situation.Buddha anser sådana personer som dumhet och förälskelse, och sådana personer är således i tillståndet av ingen ljushet.
Att krossa kärlek och lust är som brutna lemmar innebär att en person borde ha beslutsamhet att träna Dao.Låt inte kärleken och lusten bli ett hinder i att öva Tao.
Men det ovannämnda är en av Buddha-lärorna. Det finns djupet och en annan Buddha-undervisning. Det är inte nödvändigt att avskärma kärleken och lusten. Varför? Det finns ingen kärlek och lust i grunden, när vi helt förstår själv-själv och tomhet. Vår kärlek och lust uppträder och lockas från utsidan. Om vi ​​förstår tomhetens ute och inne, var hittar kärleken och lusten att bli avskuren? Men ett sådant begrepp är svårt att förstå av Arhat, för att inte tala om vanliga människor. Det kan vara möjligt att förstå när vi gör den djupa meditationen. Om vi ​​inte har sådan visdom, är vi bättre att skära av kärlek och lust när vi har beslutsamhet att öva tao. I en sådan situation är kärleken och lusten inte riktig, eftersom de är illusion. Men de vanliga människorna ser dem som verkliga. English: (Chapter 1)A Brief Talk about The Scripture of Forty-Two Chapters Said by Buddha
Om du tycker att den här artikeln är bra för människor, var god och dela den med dina vänner.
Med ditt stöd och donation skulle det göra världen bättre.
https://sweden-bvlwu.blogspot.com/2018/12/kapitel-1-en-kort-tala-om-skriften-av.html
submitted by TaoQingHsu to u/TaoQingHsu [link] [comments]


2019.08.04 13:38 tewodros21 Man fortsatte kriga efter 2 kriget var slut

Datumet är 1945 och kriget i stilla havet går inte så bra för Japan. Det som började som ett uppdrag av blåsande framgång för dom japanska imperiet spridda över södra Asien har förvandlats till en kamp mot USA. Orden som Officeren isoroku Yamamoto sa precis efter övervakandet som inträffade i pearl harbor klingade i varje japanska kommendörs öron, och det lät så här- Jag fruktar allt vi har gjort är att väcka en sovande jätte OCH väckte honom med en fruktansvärd lösning.
Japan drivs nu tillbaka över Stilla havet på alla framsidor, situationen förvärras bara för Japan, eftersom det nu också växer ryska styrkor på den östra gränserna, och deras kollapsande imperium. varje rysk soldat är ivrig efter hämnd efter att ha lidit förödmjukande nederlag i decennierna före andra världskriget.
Ändå är de japanska bushido koderna tydliga: det kan inte finnas någon övergivelse, även inför vissa nedslag.
men av alla soldater i den japanska armén, skulle få personifiera bushido-koden mer än hiroo onoda, som skulle fortsätta att utöva andra världskriget i trettio år efter att kriget är slut.
Född den 19nde mars 1922, Onoda anslöt sig till japanska kejserliga armén när han var 18 år. onoda var en av en lång rad krigare, som kunde spåra sin familjs släktfäktning hela vägen tillbaka till samurajfäder som deltog i de frekventa krig som plågade Japans samhällshistoria. hans egen far hade tjänstgjort i den japanska kavalleriet och dog i det andra kinesiska-japanska kriget.
Onado hade förmågan till yttre box tänkande, därför fortsatte onoda snart som underrättelsetjänsteman i en elits kommunal skola.
föregångaren till moderna specialstyrkor utbildning, Nakano skolan utbildade trupper specialiserad på djungel och gerillakrig, attentat kontra och propaganda färdigheter. Det kommer vara till stor nytta för onoda under de kommande åren.
i 1942 hade Japan tagit filippinerna och stört filippinska regeringen, tvingade överlämnandet av sina USA’s allianser. Bara två år senare var japanska styrkor spridda smala runt södra Stilla havet, och Amerika, verkligen full av fruktansvärda beslut, hade drivit Japan tillbaka på varje front.
Nu hotade de Filippinerna själva, en viktig strategisk position i kriget. Med sin närhet till södra stilla havet sjöfartskanaler skulle kontrollen av Filippinerna göra det möjligt för USA att hota Japans oljetillförsel, och om det hände så hade resten av japanska flottan endast några månaders leveranser att kämpa med. Filippinerna måste hållas till varje pris, och så började ett blodigt motstånd av den amerikanska invasionen.
Vid vintern 1944 var de flesta japanerna tvungna från de stora öarna och till de mindre öarna som ringde skärgården. Den 26 december 1944 skickades Onoda till Lubang Island och uppmanades att delta i en kampanj mot Gerillakrigföring mot invaderande amerikanska trupper.
Konventionella japanska militära protokollet krävde dock att japanska trupper möter inkräktarna öga mot öga snarare än att dra sig tillbaka och bekämpa ett oövervägande krig från de skuggiga djunglerna, precis det onoda hade utbildats och beordrats att göra.
Vid ankomsten till ön vägrade Onodas överordnade officerare sina tidigare order och hindrade honom från att utföra sina mål, som skulle överge flera befästa defensiva positioner och fly till djungeln innan han lanserade en rad överraskningsattacker mot ett närliggande flygfält och brygga.
Med hopplöst överträffat och övermakt, Blev japanska defensiva garnisonen fullständigt besegrad när de amerikanska styrkorna landade den 28 februari 1945.
Att se nederlaget var överhängande, för Onoda, som var strängt bestämd att inte överge sig eller ta sitt eget liv om han besegrades, som också beordrade andra tre asoldater , korpral Yuichi Akatsu, Korporal Soichi Shimadq och vicekorpral Kinshichi Kozuka för att följa honom in i djungeln och börja ett motstånd mot de amerikanska invaderarna. Amerikanska styrkor lämnade snabbt ön efter att ha eliminerat den japanska garnisonen, och Onoda började delta i gerilla anfallarna mot lokala filippinska trupper.
Dom noterade en höst-och-vagn i striden omkring oktober 1945, och utan att kontakta någon annan japansk enhet för att veta om Japans överlämnande antog onoda att krigets huvudrätt hade flyttat någon annanstans, men fortsatte sitt stridande oavsett.
Onoda och hans män började lägga hinder för lokala bönder och engagerade sig i skottlossningar med polisstyrkor i området och USA insåg att det fanns ett aktivt japanskt motstånd kvar på ön som inte hade någon aning om att kriget var över, amerikanska flygplaner började kasta ner lappar som informerar soldaterna om Japans övergivande.
Onoda snubblade till slut över en av dessa informations lapparna men antog genast att det var propaganda som innebar att locka honom och hans män ut så att de kunde fångas. Hans träning i propagandateknik gjorde Onoda mer misstänkt för lapparna, i hans tankar tror han att han var bara en av flera japanska enheter som fortfarande kämpade bakom fiendens linjer. Säkerligen har Japan drivits tillbaka men förlorat? Omöjligt.
Mot slutet av året släpptes fler lappar i Filippinernas djunglar, och den här gången med officiella övergivningsorder undertecknade av general Tomoyuki Yamashita från den fjortonde armén. Onoda granskade noggrant orderna, men återigen på grund av hans propagandaträning ansåg han att dessa var falska också.
Moreso verkade emellertid vara misstänksam om att hela den japanska armén hade överlämnat sig, som fast trodde att Japan skulle kämpa mot den allra sista mannen precis som de gör nu.
Under fyra år fortsatte gerillan sitt krig mot folket i Filippinerna, attackerade gårdar för leveranser och attackerar polisstyrkor och bönder. Männen förstörde fiskebåtar och allmänt engagerade sig i så mycket förstörande aktivitet som de kunde. Eftersom dom var Utbildad att leva utanför landet samlade Onoda och hans män all frukter de kunde och stal ris, spannmål och andra livsmedel från deras angrepp mot lokala bönder och fortsatte sitt krig med ett slag av ammunition och granater som dom fyra män kommer slåss i åratal framåt.
År 1949 kom Onodos vän Akatsu till insikten att kriget var över och lämnade vännerna och levde i djungeln i sex månader innan han övergav sig till den filippinska armén i mars 1950.
Akatsu lät amerikanska och filippinska myndigheter veta att de andra männen fortfarande kämpar i djungeln, och USA genomgick ett uppdrag att spåra familjen till dom tre omedvetna krigarna.
Så småningom fick onodo och män familjebilder och brev från släktingar som uppmanade dom att ge sig upp, som USA släppte meddelande lapparna över Lubang ön 1952. Tyvärr misstänkte Onoda att de japanska hemlanden hade förlorat och deras kära familjer bodde nu under amerikanska ockupationen och sålunda tvungna att skriva dessa brev. Denna tro fyllde bara Onoda och hans män med större vilja att fortsätta motstå.
Två år senare blev Korporal Shimada skjuten och dödad av en filippinsk armé som letade efter männen, avsikt att arrestera dem och föra dem till rättegång för de mord de hade begått.
I ytterligare 18 år skulle Onoda fortsätta sitt krig tillsammans han enda vän Kinshichi kozuka, 1972 skulle kozuka dödas av philippinska polisen polisen.
Onodo är nu ensam som fortfarande trotsar att inte ge upp.
År 1974 inledde japanska äventyraren Norio Suzuki en resa runt om i världen, löjtnant onoda har blivit något av en kändis i Japan vid denna tidpunkt, som hade blivit något stort av att soldatens vägran att överge. Som höjdpunkterna på Suzukis resa förklarade han att han ville se Löjtnant Onoda, en panda och den avskyvärda snögubben -det här var suzukis önskemål på vad han ville se.I februari samma år landade Suzuki i Lubang-ön och lyckades spåra Onoda och hälsade honom genom att säga "onoda-san, kejsaren och japanens folk är oroliga över dig. Suzuki informerade den gamla soldaten om att kriget hade gått över i årtionden, men Onoda sa att han inte skulle ge upp förrän han löstes av en överordnad officer. Den japanska regeringen spårade snabbt Onodas överlevande befälhavare, Major yoshimi Taniguchi, och körde honom till lubang ön. Den 9 mars 1974 och 52 år kom Onoda från djungeln som fortfarande kläddes i hans serviceuniform och bar sitt gevär och tjänstesvärd och accepterade ordern från sin befälhavare att till sist ge upp. Senare skulle han ge upp sitt svärd till Filippinernas president, som gav onoda en förlåtelse för sina många brott.
När han återvände till Japan var Onoda hyllad som en hjälte, men Onoda var djupt orolig över Japan, landet han återvände till. Han trodde inte att Japan borde ha bett om ursäkt för kriget i Asien, och han var fullständigt upprörd över att man hade löst upp militären av de allierade.
Obehagligt med den nya, liberala Japan som ville avstå från sitt krigsmässiga förflutna blev onoda involverad i högerpolitiken och krävde att Japan skulle återvända till sin tidigare militära makt och bli en världsmakt igen.
Lyckligtvis gav ingen mycket uppmärksamhet åt Onoda och han kunde inte acceptera ett fredligt, liberalt Japan. Onoda flyttade till slut till Brasilien år 1975, där han skulle tillbringa det mesta av sitt liv.
Onodas trettioåriga krig var en otrolig, om övermodig handling av hängivenhet.
submitted by tewodros21 to Sverige [link] [comments]


2019.05.28 16:45 nyhetsbubbla Japansk man dör av cerebralt ödem till följd av överdos under flygtur mellan Mexico City och Narita Airport, obduktion visar att mannen hade 246 mindre påsar kokain i mage och tarmsystem

Japansk man dör av cerebralt ödem till följd av överdos under flygtur mellan Mexico City och Narita Airport, obduktion visar att mannen hade 246 mindre påsar kokain i mage och tarmsystem submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2019.05.28 16:35 nyhetsbubbla Tre döda varav en flicka när japansk knivbeväpnad man attackerar skolflickor som väntar på bussen nära Tokyo, gärningsmannen som i samband med attacken högg sig själv i halsen avlider på sjukhus, tros vara pappa till ett av barnen, många skadade

Tre döda varav en flicka när japansk knivbeväpnad man attackerar skolflickor som väntar på bussen nära Tokyo, gärningsmannen som i samband med attacken högg sig själv i halsen avlider på sjukhus, tros vara pappa till ett av barnen, många skadade submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2019.02.23 17:20 nyhetsbubbla Japansk rymdfarkost utför lyckad landning på asteroiden "Ryugu" 260 miljoner km från jorden, uppdraget försenat fyra månader då JAXA letade efter lämplig landningsplats, prover ska samlas vilka man hoppas ta med tillbaka till jorden för att ge svar på frågor om solsystemets födelse

Japansk rymdfarkost utför lyckad landning på asteroiden submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2019.01.31 18:43 Orange-of-Cthulhu Nogen der kender nogen nice japanske ting man kan købe, nu da vi har en handelsaftale med dem?

Ja det tænkte jeg bare på. F.eks. hvilke butikker der begynder at sælge sake. Eller hvad der mon ellers er af nye ting man kan købe.
Det er i morgen at festen starter jo, der må være nogen steder der er begyndt at promovere ting allerede.
submitted by Orange-of-Cthulhu to Denmark [link] [comments]


2018.08.17 14:57 gospotify Kan ikke genkende Reddit ifølge Danmark

Skyder lige iamverysmart i start.
Jeg voksede op på en ranch. Vi afskaffede tv. Jeg bruger tid på at læse kemi og farmaci, og dyrke yoga. Jeg taler flydende engelsk og næsten flydende fransk. Har beklageligvis brugt en for meget tid foran amerikanske og japanske tv serier. Jeg har både mac og microsoft. Skyper med thailandske og en vietnamesiske venner.
Denne post er bestemt ikke for at annoncere eller et eller andet slags ego.
Men når jeg en gang imellem lander på danmark så er der fyldt med bybos snak. Posts om en journalist og om burkaer og homoflag. Hvor det virker uendeligt ligegyldigt. Og på sin egen måde distraherende til et punkt, ikke ulig en hjernesvulst. Man fristes til at forestille sig at alle sidder i forsørgshjem på kontanthjælp og er optaget a småsnak og jantelovsaviser. Det gør det ikke bedre at du føler dig stolt af at bo i et forstadshus eller en stor lejlighed. Hvor er snakkene der handler om storslåede ting. Ikke trumps udtalelser. Nej, ikke den slags propaganda. Du kan tro at det ikke er det prinsesse Mary taler om over middagsbordet.ej heller Buffet , Musk eller de kinesiske millionærere. Eller rettere: de taler ikke om det på samme måde, med samme forsimplede udtryk og uden handlemuligheder. danmerk virker gennemgående patetisk. Hvorfor linker du til tv2'eller nogen anden avis? Har du ikke andre kilder og mner som er vigtigere i dit liv?
Der er forskel på arrogance og høje standarder. Det er en velkendt holdning at reddit ikke altid er andet end afføing. Men med hele mit hjerte, kan vi lukke danmark ned? Simpelthen stoppe med at have representans på denne amerikanske hjemmeside.
Jeg er i hvert fald ikke interesseret i at læse om de ting der bliver postet.
submitted by gospotify to Denmark [link] [comments]


2018.08.02 00:50 mrgarborg Hvordan får jeg tak i/laget japansk dashi-kraft i Norge?

Har en del japanske oppskrifter jeg har lyst å prøve meg på, men mange av dem krever at jeg har dashi tilgjengelig. Hvordan får jeg tak i råvarer til å lage noe slikt her (Bergensområdet)? Hovedproblemet ser ut til å være bonitoflak og sjøgress. Siden dashi ser ut til å være såpass fundamentalt i japansk matlaging, skulle man tro at det hadde funnet veien hit til lands og? I USA ser det ut til å finnes på alle asiamarkeder.
submitted by mrgarborg to norge [link] [comments]


2018.04.29 19:33 Tetris_Prime Er der nogen der ved hvor man kan finde amerikanerbil projekter på danske plader?

Jeg har været ude og se på biler her i weekenden og jeg har fået lyst til at finde en gammel amerikaner dame jeg kan skrue lidt på i weekenden.
Jeg har før haft flere japanske sportsvogne, men efter at jeg har sat en vens Jeep Wrangler i stand, er jeg blevet bidt lidt af noget amerikansk inspireret.
Jeg har kigget lidt på DBA og sådan, men enten er de i perfekt stand, eller også er de helt færdige (som typisk splittet totalt ad og alt mangler).
Er der nogen der ved hvor man finder de "gode projekter." Gerne hvor afgiften er betalt.
submitted by Tetris_Prime to Denmark [link] [comments]


2018.04.09 00:15 1337_n00b Kan man købe bøger (især H.C. Andersen) på japansk i Danmark?

Det er, som I nok har gættet, til en gave. Vil nødigt købe online uden at have stået med bogen i hånden og vurderet kvaliteten af papir og så videre.
submitted by 1337_n00b to Denmark [link] [comments]


2017.11.20 11:05 nyhetsbubbla Amerikanska trupper stationerade i Japan förbjuds inhandla och förtära alkohol, kopplas till situation där alkoholpåverkad marinsoldat på Okinawa varit inblandad i bilolycka där 61-årig japansk man omkom

Amerikanska trupper stationerade i Japan förbjuds inhandla och förtära alkohol, kopplas till situation där alkoholpåverkad marinsoldat på Okinawa varit inblandad i bilolycka där 61-årig japansk man omkom submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2017.10.15 19:29 UrinTrolden Man ved man er i den underlige del af youtube, når man ser et japansk review af 7-eleven i hovedbanegården.

Man ved man er i den underlige del af youtube, når man ser et japansk review af 7-eleven i hovedbanegården. submitted by UrinTrolden to Denmark [link] [comments]


2017.09.20 10:10 nyhetsbubbla Japansk man förväntas bli häktad i Kina misstänkt för spioneri, detaljer om åtal eller mannens identitet har ännu inte offentliggjorts

Japansk man förväntas bli häktad i Kina misstänkt för spioneri, detaljer om åtal eller mannens identitet har ännu inte offentliggjorts submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2017.04.16 00:09 GombaPorkolt Kan du rekommendera mig manga på svenska?

Jag gillar läsa manga (japansk serietidningar), och jag tror att man kan lära sig många nya ord från både böcker och manga. Jag studerar svenska, och jag skulle vilja läsa några manga på . Jag hörde att en del av dem är översatt till svenska, men jag hittade ingen online. Jag är ungersk och bor i Ungern, så det vore mycket svårt för mig att hitta manga på svenska; och det skulle kostar för mycket att köpa manga från en svensk bokaffär för jag bor så lång bort. Kan du rekommendera mig websidor när jag kan läsa manga på svenska?
Tack för rekommendationer!
submitted by GombaPorkolt to Svenska [link] [comments]


2017.01.26 20:06 Tor-den-allsmaktige Beskriv så att t.o.m. Postnord förstår hur man ska göra för att skicka ett brev till Japan.

Första brevet som returnerades: Mottagare, frimärken och avsändare på framsidan enligt japanskt vis. Ringde efteråt och fick berättat att avsändaren ska vara på baksidan.
Andra brevet som returnerades: Frimärken och mottagare på framsida där adressfältet står på japanska utom landsnamnet "Via airmail Japan". På baksida överkryssad avsändare. Ringde igen, hon i luren sade att det inte ska fungera på det viset och vi borde reklamera.
Det går dock inte att reklamera brev http://www.postnord.se/kundservice/reklamera/checklista och om man skulle försöka via självservicen får man inte upp något sådant alternativ. Mail som man ska få svar på inom 24 timmar på vardagar lyser med sin frånvaro och tjejen undrade varför det svenska postsystemet inte kan leverera när det japanska alltid gör det. Jag förklarade att det är lite som med svensk tågtrafik jämfört med japansk.
Min nästa tanke är att helt hoppa över att utskriva avsändare. Då kanske en människa och inte en dator får tag på brevet och kan förstå att Japan inte ligger i Sverige. Tänker jag rätt?
Brevet låg på under 250 gram och 8 frimärken för 52 kr användes. Är det för lite får jag skämmas.
submitted by Tor-den-allsmaktige to sweden [link] [comments]


2016.06.03 10:42 PM-ME-YOUR_WORRIES Hostel att arbeta på i Stockholmsområdet för backpackers?

Tjena!
Är i Japan just nu och arbetar på ett hostel där man arbetar en cirka 3 timmar om dagen för att få gratis boende.
Har en Japansk vän och kollega som under sommaren kommer resa runt i Europa och letar efter något liknande att arbeta med, ett hostel för gratis boende för arbetare eller liknande.
Är det någon här som har några aningar om det finns möjlighet för det i t.ex Stockholm, Oslo eller annan skandinavisk stad?
Tacksam för hjälp.
submitted by PM-ME-YOUR_WORRIES to sweden [link] [comments]


2016.05.09 14:09 Johan_Glans Arman XXX Safari kärlek

Armans XXX safari kärlek
det började som en vanlig tjuv jakt men det skulle bli så mycket mer
Arman hade precis landat i Gambia och kände sig redan redo. Han gick ut ur flygplanet och såg hans trogne jägar kompis Axel S. Arman gick fram till Axel gav honom en orentlig kram och sa
-det var länge sen en man kramade mig så där hårt
-det var länge sen jag har velat krama en man så hårt svarade Axel
dom avbröt sin kram och tittade varandra i ögonen i en sekund. Men avbröt det nästan direkt. För dom visste att det dom ville var fel. Dom var ju trots allt bröder.
Arman och Axel började gå mot platsen där dom skulle träffa deras förare som skulle ta dom in i reservatet.
-så hur var det att jaga i Hugoslavien frågade Axel
-det var svårt med alla lagar mot att jaga vilda bugos där. Men jag lyckades få ett par bugo ungar svarade Arman
-trevligt sa Axel längtande
Efter det så sa dom inte så mycket.Det var fortfarande stelt mellan dom. När dom hade gått i 10 minuter så kom dom fram till mötesplatsen. och där väntade deras förare
-nämen kennare Bailey sa Arman
-det var inte igår din jävla immigrant svarade Bailey
-hahahahh ore wa ochin chin ga daisuki nandayo sa Axel S överlägset i en övermanlig japansk röst
-ämen hoppa in i bilen nu va här ska jagas sa Bailey glatt
dom hoppade alla in i bilen och började åka mot reservatet när dom kom fram till reservatet så sa dom hejdå till Bailey.Han kunde inte vara med å tjuv jaga eftersom han hade blivit bjög och skulle vara med i pride paraden. Arman och Axel kröp under staketet och gick in på savanen dom gick i en halv timme och sen så såg dom 3 lejon ungar. Arman och Axel började sikta. Arman sköt en av lejon men Axel missa sitt sköt.
-hevete lars olof. vart lärde du dig sikta sa Arman
-nä men den ville liksom ba inte bli träffad svarade Axel
plötsligt så hörde Arman och Axel något bakom dom. dom titta bakom sig och såg ett vuxet lejon. Lejonet hoppade på Arman och började riva upp hans bröst. Men Axel tänkte snabbt och sköt lejonet. Axel sprang fram till Arman och tittade på hans skador
-det ser inte allt för illa ut sa Axel
-nej det är min tid nu. men innan jag dör så vill jag göra en sak sa Arman
Arman körde ner sin tunga i Axels halls och och Axel som blev överaskad av detta sexuella anfall ramlade bakåt Arman slängde sig över Axel och började ta av sig byxorna. Axel visste att detta inte var rätt dom var ju bröder. Men han brydde sig inte längre efter 20 år av att ha växt upp med Arman så kunde han inte hålla tillbaks sina känslor längre. Axel började också ta av sig byxorna och gjorde sig redo. Arman som nu stod där i bara sina kalsonger. Axel tittade upp på Armans mexico flag kalsånger med en text över Arman penis Welcome to the borde. Axel blev så upphetsad att hela hans ansikte blev röst och han börja stöna
-AHHHHHH ARMAN DESU KAWAIIIIIIIIIII SAMA KUN CHANNNNNNNNNNNNN
Arman tittade ner på Axel nu med sin kuk svängandes iluften och log ett lenede av längtan. Nu var det äntligen dags att göra det han väntat hela sitt liv på Arman körde in sin 10 meters kuk in i Axels mun. Axel tog den som en duktig pojke. Arman hade inte sin penis i Axels mun i exakt 1 min och 43 sekunder. För han visste att det var så länge han kunde hålla andan. När Arman väl drog ut sin kuk från Axels mun så tittade Axel upp på Arman och sa
-jadå så ska det se ut nu stoppa upp den i mitt fuktiga anus.
Axel vände sig om och vissade upp sitt vita anus. Arman började långsamt köra in sin penis i Axels anus. Under hela Armans penis färd upp i Axels anus så skrek Axe
-JAAAAAA HÅRDAREEEEEEE AHHHHHHHHHHHHH
Och Arman körde hårt han körde hårt i 10 långa år och sen så kollapsade han där. hans skador hade blivit för mycket och han dog. Allt Axel kunde göra var att gråta. för han hade inte bara förlorat sin älskade utan också sin broder.
submitted by Johan_Glans to NyaElementar [link] [comments]


2016.04.14 21:24 Borgerservice Der er krig i Danmark og du flygter.

Der er krig i Danmark. Det er tyskerne igen, selvfølgelig. Det er ikke så vigtigt hvad de vil, for du er ubevæbnet, politiet kommer ikke når man ringer 112 og Flødeskumsfronten er smeltet for længst.
Du løber ned i hæveautomaten og hæver 5000 kroner i euro og springer på en båd til Sverige. Du vader igennem Finland og Rusland (på langs) hvor du springer på en russisk smuglerbåd for at søge asyl i Japan.
Japan, det Hellige Land, har du læst på Reddit. De er rige. De har brug for indvandring. Deres mænd kan ikke få den op at stå og de får ikke nok børn. Der står bogstaveligt talt damer på stribe og de kan godt lide når man rager på dem. Du får en Toyota og et samurai-sværd ved ankomst. Du komme endda også til at vade i 2D pussy. De har brug for indvandring! Du ved ikke helt om du tror på det, men de andre flygtninge siger det også. Når du kommer til Hokkaido bliver du modtaget på kajen af over hundrede af dem her. "Den må skisme være god nok" tænker du. "Hvor er min waifu?"
Du bliver pakket ind i noget der ligner et hotel til hobitter, hvor man skal sove i et hul i væggen. Du bliver fodret tre gange dagligt af mennesker der ikke forstår hvad du siger. Der bor 600 mennesker fra Nordeuropa i huller i væggen på hobithotellet. De fleste er okay og de andre er svenskere. Her skal du være indtil du kan klare dig selv i Japan eller der bliver fred i Danevang igen. Der er måske ikke så fedt i Japan som Reddit lovede. Men der er nok sjovere uden for hotellet og der er i hvert fald ikke krig.
Japanerne mener dine forhold er samtidigt passende og motiverende. Du får gratis undervisning i japansk kultur og sprog. De fleste japanere er smukkere end du er og de har for travlt med deres eget liv, til at være ven med en flygtning.
Hvor lang tid skulle en dansk redditor bruge for at være jobklar til at arbejde som rengøring, lager osv.? Hvis du dårligt kan hilse på folk uden at være uhøflig? Hvis du skulle logge ind og læse post eller melde dig ledig på ジョブネットmed 簡単にID på japansk? Når du fandt ud af at halvdelen af deres mad ikke er beregnet til mennesker og den gennemsnitlige japaner synes du skulle tage dine kulturbidrag, som højtbelagt hotdog med kakaomælk eller karrysild-ægge smushi-hygge og fucke af tilbage hvor du kom fra?
Hvor hurtig bliver du japansk nok til at fungere i Japan?
Edit: Skiftede køn på et samurai-sværd.
submitted by Borgerservice to Denmark [link] [comments]


2016.02.04 11:02 Kalicola At købe ting (Amiibo) fra Japan

Hejsa
Jeg har fået den latterlige ide at samle på Amiibo. Mange af dem er ret svære at skaffe i Danmark.. Så nu er jeg inde på Amazon.co.uk og kigge, og de har tilsyneladende dem alle sammen... Mange kommer fra Japanske butikker.. Og så er mit spørgsmål. Har nogen erfaring med at bestille ting fra Japan? Hvad med den der skatte bøde man kan risikere at skulle betale?
Jeg ved meget lidt om at bestille ting fra udlandet, og jeg er ikke engang sikker på at Amazon ved at jeg bor i Danmark, selvom jeg er logget ind. Priserne står stadig i pund..
Er bare lidt forvirret og usikker her. Er der nogle ting man lige skal sikre sig når man er inde på Amazon.co.uk? Hvordan kan jeg være sikker på at prisen er den rigtige og at Amazon ved hvor jeg sidder henne?
-Ronnie Ree
submitted by Kalicola to Denmark [link] [comments]